ראשי

תקנון

 ראש אחד   |   29/04/2017  |    |    | 

"המשתתפות מוזמנות לשלוח לראש אחד ומגנוליה בקשה להשתתף ביום הפעילות והצילומים,
הבחירה תיעשה על ידי ראש אחד ו/או מגנוליה לפי שיקול דעתם הבלעדי. בסה"כ ייבחרו עד 12 זוגות חברות להשתתפות בימי הצילומים. משתתפות שייבחרו להשתתף ביום הפעילות יידרשו להציג אישור הורים/אפוטרופוסים להשתתפות בפעילות בנוסח שייקבע ע"י ראש אחד ומגנוליה. לראש אחד ומגנוליה הזכות לפרסם את הצילומים ובכלל זה בעיתון ראש אחד, אתר ראש אחד ומדיה חברתית. ניתן להשתתף בפעילות מגיל 13 ומעלה."