PLAY

"אוי לא, שכחתי ללמוד לבגרות בתנ"ך" (צילום מסך מהסדרה "שקרניות קטנות")

ענו לנו על 5 שאלות ונאמר לכם מאיזו בגרות אתם הכי פוחדים

גם אתם חלמתם כל הלילה על נגזרות?

 לירי גושן   |   22/05/2017  |    |    |