PLAY

איך אפשר לבחור? (צילום באדיבות yes)

ענו לנו על שלוש שאלות ונגיד לכם איזו סדרה הכי השפיעה על חייכם

לכל אחד מאיתנו יש את הסדרה שלו, זאת שהוא לעולם לא יפספס ושהוא בחיים לא ישכח. נראה אם נצליח לנחש אותה על סמך שלוש שאלות פשוטות. 

 ראש אחד   |   16/05/2016  |    |    | 

 

 

 

 

TV - נראה לנו שאנחנו צריכים להתחיל למלא לוטו בזכות כל הניחושים המוצלחים שלנו! 

 

(כת"צ לירי גושן / liri.rosh1@gmal.com)