PLAY

צילום: באדיבות yes

עד כמה אתם באמת מכירים את הסדרה "עד עצם היום הזה"

קחו הפסקה ממה שאתם עושים ותבדקו את עצמכם.

 ראש אחד   |   26/04/2016  |    |    | 

 

 

 

 

SO - איך הלך לכם?

 

(כת"צ לירי גושן / liri.rosh1@gmail.com)