PLAY

אחד הכיפים!

נראה אתכם מצליחים לזהות של מי השיר רק לפי האימוג'ים הבאים

וואלה, יצא לנו קשה!

 ראש אחד   |   14/08/2016  |    |    | 

 

המשימה הבאה מורכבת במיוחד: אתם אמורים לזהות את השיר רק לפי האימוג'ים המוצגים ואז לגלות מי שר אותו! #בהצלחה!

 

 

 

FUN - איך הלך?

 

(כת"צ מדליין סטרוגו)