PLAY

מבחן הלוגואים הגדול: נראה אתכם מצליחים לזהות את הלוגו האמיתי

הם מקיפים אותנו בכל מקום, אבל האם אתם באמת שמים לב אליהם?       LOGO - כמה קיבלתם?  (אינה טוקר / inna.rosh1@gmail.com) 

 ראש אחד   |   10/09/2016  |    |    | 

 

 

 

 

 

LOGO - כמה קיבלתם? 

 

(אינה טוקר / inna.rosh1@gmail.com)