PLAY

שתפו אותנו בתוצאה! (צילום מתוך הסדרה "העולם של ריילי")

לקראת התעודות: האם נצליח לנחש באיזה מקצוע אתם הכי טובים?

מתמטיקה, עברית או אולי בכלל ספורט? בסופו של דבר, כולנו טובים במשהו אחד לפחות!

 מדליין סטרוגו   |   02/02/2017  |    |    |    | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כבר יצרתם את הפיד החדש שלכם? כל הכוכבים מחכים לכם ב -