PLAY

נו, על כמה שאלות עניתם נכון?! (צילום מסך מהסדרה "חברים")

למכורים בלבד: מי אמר את זה ב"חברים"?

לא, לא הכנסנו את "היינו בהפסקה!". מה חשבתם, שנרחם עליכם?

 לירי גושן   |   08/05/2017  |    |    |