PLAY

היי, יש מקום גם בשבילנו בתיבה? (צילום: Shutterstock)

להתחיל מבראשית: האם אתם מוכנים לבגרות בתנ''ך?

זוהי קריאה אחרונה לכל הנבחנים מחר!

 ראש אחד   |   04/07/2018  |    |    | 

הכתבה נעשתה בשיתוף מיזם 929

מיזם 929 שם לעצמו למטרה להנגיש את קריאת התנ"ך ולהביא מגוון דעות וקולות הנוגעים לכל אחד מפרקיו. פרקים רבים הנמצאים בתוכנית הלימודים לבגרות נקראו במיזם 929, נכתבו עליהם מאמרי דעה, פרשנויות, תקצירים וסרטונים שיעזרו לכם להבין את הפרקים למבחן.