PLAY

אחד הבחנים הקשים שעשינו.

כמה שפות אתם מצליחים לזהות?

זה בכלל לא קל!

 ראש אחד   |   25/07/2016  |    |    | 

 

 

לכל המילים בבוחן הזה יש משמעות זהה: שלום. אך האם תצליחו לזהות באיזו שפה הן כתובות?

 

 

 

 

 

 

WORLD - שפות זה דבר אדיר! 

 

 

(אינה טוקר / inna.rosh1@gmail.com)