PLAY

שלא יגמר לעולם (קרדיט: GIPHY)

ענו לנו על 5 שאלות, ונגלה לכם כמה שעות מחייכם בזבזתם על צפייה בסדרות

אמנם אנחנו ומתמטיקה לא החברים הכי טובים, אבל בשבילכם נחשב גם את זה.

 ראש אחד   |   01/01/2017  |    |    | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חישבנו נכון?

 

 

(כת"צ מדליין סטרוגו)