PLAY

אזהרה: השירים האלה לא יצאו לכם מהראש עד חנוכה.

כמה שירי חג תצליחו לזהות רק מצירוף האימוג'ים הבאים?

הבוחן שיבדוק אם הקשבתם לשירי החג בגן או לא.

 ראש אחד   |   07/10/2016  |    |    | 

 

 

 

 

 

 

HOLIDAY - קשה, קשה... 

 

 

 (כת"צ מדליין סטרוגו / maddeleinnes.rosh1@gmail.com)