PLAY

צילום: Shutterstock

כמה זמן לוקח למוצרים הבאים להתכלות?

לכבוד יום איכות הסביבה הבינלאומי החלטנו לבדוק כמה זמן לוקח מהמוצרים הבאים להיעלם מעולם. רמז: יותר מדי! 

 ראש אחד   |   05/06/2016  |    |    | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVE - שימרו על הסביבה ועל העולם שלנו, זה הבית שלנו. 

 

 

 

(אביב מסיקה aviv.rosh1@gmail.com)