PLAY

מזהים את האירוע הדרמטי?

כמה אירועים גדולים מהשנה החולפת תצליחו לזהות בעזרת אימוג'ים?

נכון - זה לא הבוחן הכי קשה שלנו אבל הוא הכי יצירתי! 

 ראש אחד   |   10/12/2016  |    |    | 

 

 

 

 

 

 

(כת"צ מדליין סטרוגו)