PLAY

(צילום באדיבות Yes)

היכן זה נאמר: "משחקי הרעב" או "הארי פוטר"?

בטוחים שאתם מכירים את "משחקי הרעב" ו"הארי פוטר" כמו את כף היד שלכם? נראה אתכם מצליחים לנחש לאיזה ספר שייך כל אחד מהציטוטים מהבאים.

 ראש אחד   |   27/03/2016  |    |    | 

 

 

 

 

FUN - אז איך היה לכם?

(כת"צ מילי קפלונסקי / milika.rosh1@gmail.com)