PLAY

שתפו אותנו בתוצאות! (צילום: יוטיוב)

האם תצליחו לזהות אם הקליפים הבאים יצאו בשנת 2016 או לפני כן?

או במילים אחרות, עד כמה אתם זוכרים את שנת 2016 מבחינה מוזיקלית?

 ראש אחד   |   18/12/2016  |    |    | 

 

 

 

 

 

(כת"צ מדליין סטרוגו maddeleinnes.rosh1@gmail.com)