PLAY

צילום מתוך "היומן" ו"ערים של נייר"

האם תצליחו לזהות את הסרטים על פי המשפט הראשון המופיע בהם?

אחד הבחנים הכי קשים שעשינו עד היום.

 ראש אחד   |   20/07/2016  |    |    |    | 

 

 

 

 

 

MOVIE - נו, כמה קיבלתם? 

 

(כת"צ לירי גושן / liri.rosh1@gmail.com) 

 

 

כבר יצרתם את הפיד החדש שלכם? כל הכוכבים מחכים לכם ב -