PLAY

בואו נבדוק את הזיכרון שלכם.

האם תצליחו לזהות את הסרטים המצויירים הבאים לפי פריים אחד?

עדיין צופים בערוץ הילדים מדי פעם? ברכותינו, יש לכם יתרון בבוחן הבא. 

 ראש אחד   |   14/05/2016  |    |    | 

 

 

 

 

OLD - איך הלך לכם? 

 

(כת"צ מדליין סטרוגו)