PLAY

חושבים שזה יהיה קל כמו התמונה הזאת? אתם טועים.

האם תצליחו לזהות איזה צהוב כהה יותר?

אמרתם שהמבחן הקודם שלנו היה קל מדי, נראה אתכם עכשיו.

 ראש אחד   |   30/04/2016  |    |    | 

 

 

 

 

YELLOW - לעשות יותר קשה פעם הבאה? 

 

(אינה טוקר / inna.rosh1@gmail.com)