PLAY

(צילום: Giphy)

בחנו את עצמכם: עד כמה הדעות שלכם בנושאי בית הספר פופולריות?

שאלנו את כל השאלות שחייבים לשאול, עכשיו זה תורכם לענות.

 ראש אחד   |   01/10/2016  |    |    | 

 

 

 

 

 

נו, אז איפה אתם על הסקאלה?

 

(כת"צ לירי גושן)