PLAY

שלח נא את עמי! (צילום מתוך הסרט "יציאת מצרים")

בחנו את עצמכם: כמה טוב אתם מכירים את סיפור יציאת מצרים?

רגע אחרי שקראתם את ההגדה.

 לירי גושן   |   11/04/2017  |    |    |    | 

 

 

 

 

 

 

 

כבר יצרתם את הפיד החדש שלכם? כל הכוכבים מחכים לכם ב -