PLAY

חבר'ה, קטן עליכם! (צילום: יוטיוב)

בחנו את עצמכם: האם תצליחו לסדר את כוכבי הלכת במערכת השמש?

בואו נבדוק מי באמת הקשיב בשיעורי מדעים ביסודי.

 לירי גושן   |   15/05/2017  |    |    | 

סדרו את כוכבי הלכת מהקרוב עד הרחוק ביותר מהשמש: