PLAY

תזהרו עם כל הדבש הזה ליד החולצה הלבנה שלנו (צילום: Shutterstock)

בחנו את עצמכם: האם אתם מכירים את מנהגי ראש השנה?

אז אתם יודעים שטובלים תפוח בדבש אבל מה עם כל השאר?

 אור פרוכזט   |   09/09/2018  |    |    |