PLAY

(צילום מתוך הסרט: "וידויים של שופהוליק")

בחנו את עצמכם: האם אתם מכורים לשופינג?

השאלה שכולם חייבים לשאול את עצמם...

 ראש אחד   |   06/01/2017  |    |    |    | 

 

 

 

 

 

 

(כת"צ נעמה מורד)

 

 

 

כבר יצרתם את הפיד החדש שלכם? כל הכוכבים מחכים לכם ב -