PLAY

(צילום: Giphy)

בחנו את עצמכם: האם אתם אחראיים?

בין אם זה ללימודים או לחיי החברה, אחריות זה דבר דיי הכרחי. אז יש בכם את התכונה החשובה?

 ראש אחד   |   24/09/2016  |    |    | 

 

 

 

 

 

מסכימים עם התוצאה?

 

כת"צ מדליין סטרוגו \ maddeleinnes.rosh1@gmail.com