PLAY

(via GIPHY)

בחנו את עצמכם: איזה סוג טלפון הכי תואם את האישיות שלכם?

גם אתם מתים לגלות? ענו על השאלון!

 ראש אחד   |   14/06/2016  |    |    | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHONE - אם היינו טלפון, המצלמה שלנו הייתה פתוחה 24/7.

 

(כת"צ נעמה מורד)