PLAY

אנחנו עכבר, דה. (צילום מתוך הסרט "ילדות רעות")

ענו על 7 שאלות, ונגלה לכם איזה טיפוס אתם בפורים

המשקיעים, המתאפרים או אולי כלל המבריזנים?

 אגם אלנקוה   |   09/03/2017  |    |    |