PLAY

רק שנשרוד עד סוף הספר בחיים... (צילום מתוך הסרטים "ערים של נייר" ו"אשמת הכוכבים")

איזו דמות אתם מספריו של ג'ון גרין?

מרגו מ"ערים של נייר"? או אולי בכלל הייזל מ"אשמת הכוכבים"?

 נטלי נפתולישן   |   01/02/2017  |    |    |