PLAY

מהתקופה בה חיכינו לפוסטרים כל שבוע (צילום: אוסף פרטי)

בואו נראה עד כמה אתם מכירים את הכתבות של "ראש אחד"?

אנחנו מצפים לציון לא פחות ממושלם!

 נועה אוהבי   |   03/11/2018  |    |    |