PLAY

"מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" (צילום: shutterstock)

אמרו לנו מה הדבר הראשון שאתם עושים בבוקר, ונאמר לכם מה אנשים הכי אוהבים בכם

את האופטיומיות שלכם, את האכפתיות או שבכלל משהו אחר?

 ראש אחד   |   12/03/2016  |    |    | 

 

 

 

 

WELL - אז מה יצא לכם?

כת"צ אופיר שרמן / ofir.rosh1@gmailcom)