PLAY

(קרדיט: giphy.com)

אם תצליחו לעבור את המבחן הזה על "האנטומיה של גריי" אתם מכורים אמיתיים

חושבים שאתם אלופי ה"אנטומיה של גריי"? בואו נראה אתכם! 

 ראש אחד   |   12/04/2016  |    |    | 

 

 

 

 

WELL - איך הלך לכם? 

 

כת"צ לירי גושן / liri.rosh1@gmail.com)