PLAY

קרדיט: giphy.com

אם הייתם לומדים בתיכון אמריקאי, מה היה "תפקידכם"?

אם יום אחד ההורים היו אומרים לכם שאתם עוברים לגור בארצות הברית ושתלמדו שם בבית ספר, לאיזה מועדון הייתם משתייכים?

 ראש אחד   |   09/09/2016  |    |    | 

 

 

 

 

 

SCHOOL -  מסכימים איתנו? 

 

 

כת"צ לירי גושן / liri.rosh1@gmail.com)